Monthly Archives: ספטמבר 2016

הובלות של מקרר בעיר תל אביב

כמה עולה הובלות מקרר בתל אביב? מחיר הרבה יותר נמוך משכנראה חשבתם – מידע נוסף פה באתר.

נארוז בשבילכם, נפרק את הפריטים בידי סבלים רציניים, בלי הפתעות בתשלום